UME国际影城(安贞店)

已有28259人购票
8.6
 • 详细地址 :东城区北三环东路安贞桥东环球贸易中心E座1-3层
 • 影院电话 :010-58257733
更多信息 :
影院特色
路线信息
柜台购票查询
查看完整地图
 • 选座购票
 • 影院信息
选择影片
 • 头号玩家
  7.2
 • 狂暴巨兽
  6.5
 • 幕后玩家
  6.5
 • 复仇者联盟3:无限战争
  8.0
 • 巴霍巴利王2:终结
  6.5
 • 路过未来
  1.0
 • 超时空同居
  6.0
 • 寂静之地
  6.8
 • 昼颜
  6.0
 • 青年马克思
  6.2
 • 游侠索罗:星球大战外传
  8.5
 • 完美陌生人
  6.5
 • 命运速递
  6.0
 • 给19岁的我自己
  6.0
 • 潜艇总动员:海底两万里
  6.4
 • 哆啦A梦:大雄的金银岛
  7.8
选择时间
 • 5月27日星期日
 • 5月28日星期一
 • 5月29日星期二
 • 5月30日星期三
 • 6月1日星期五

注:看购福利提供的场次时间仅供参考,以影院公布信息为准。

放映时间 影厅 座位信息 语言/版本 售价(元)
22:25

(预计00:02结束)

4号厅(双人厅) 56/56 字幕版/2D 68.00 选座购票
22:00

(预计00:30结束)

8号厅 30/30 字幕版/3D 113.00 选座购票
22:45

(预计00:25结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 68.00 选座购票
22:10

(预计00:25结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 78.00 选座购票
09:20

(预计11:50结束)

1号厅 99/99 字幕版/3D 53.00 选座购票
10:15

(预计12:45结束)

3号厅 140/140 字幕版/3D 53.00 选座购票
11:50

(预计14:20结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 53.00 选座购票
12:50

(预计15:20结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 53.00 选座购票
14:40

(预计17:10结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 53.00 选座购票
15:35

(预计18:05结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 53.00 选座购票
17:30

(预计20:00结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 53.00 选座购票
18:20

(预计20:50结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 78.00 选座购票
20:15

(预计22:45结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 78.00 选座购票
21:05

(预计23:35结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 78.00 选座购票
22:40

(预计01:10结束)

2号厅 140/140 字幕版/3D 78.00 选座购票
09:35

(预计11:15结束)

4号厅(双人厅) 56/56 国语/2D 48.00 选座购票
11:20

(预计13:00结束)

8号厅 30/30 国语/2D 63.00 选座购票
12:00

(预计13:40结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 48.00 选座购票
13:55

(预计15:35结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 48.00 选座购票
15:50

(预计17:30结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 48.00 选座购票
17:00

(预计18:40结束)

8号厅 30/30 国语/2D 78.00 选座购票
17:45

(预计19:25结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 48.00 选座购票
18:55

(预计20:35结束)

8号厅 30/30 国语/2D 103.00 选座购票
19:40

(预计21:20结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 68.00 选座购票
20:50

(预计22:30结束)

8号厅 30/30 国语/2D 103.00 选座购票
21:35

(预计23:15结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 68.00 选座购票
22:30

(预计00:10结束)

3号厅 140/140 国语/2D 68.00 选座购票
09:45

(预计12:00结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 53.00 选座购票
12:20

(预计14:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 53.00 选座购票
14:50

(预计17:05结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 53.00 选座购票
17:20

(预计19:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 53.00 选座购票
18:40

(预计20:55结束)

1号厅 99/99 字幕版/3D 78.00 选座购票
19:50

(预计22:05结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 78.00 选座购票
21:10

(预计23:25结束)

1号厅 99/99 字幕版/3D 78.00 选座购票
22:20

(预计00:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 78.00 选座购票
09:55

(预计11:25结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 48.00 选座购票
11:40

(预计13:10结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 48.00 选座购票
13:25

(预计14:55结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 48.00 选座购票
15:10

(预计16:40结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 48.00 选座购票
16:55

(预计18:25结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 48.00 选座购票
18:40

(预计20:10结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 68.00 选座购票
20:25

(预计21:55结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 68.00 选座购票
22:10

(预计23:40结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 68.00 选座购票
10:40

(预计12:17结束)

2号厅 140/140 字幕版/2D 48.00 选座购票
13:10

(预计14:47结束)

5号厅 70/70 字幕版/2D 48.00 选座购票
14:50

(预计16:27结束)

2号厅 140/140 字幕版/2D 48.00 选座购票
16:40

(预计18:17结束)

2号厅 140/140 字幕版/2D 48.00 选座购票
18:30

(预计20:07结束)

2号厅 140/140 字幕版/2D 68.00 选座购票
20:35

(预计22:12结束)

3号厅 140/140 字幕版/2D 68.00 选座购票
21:55

(预计23:32结束)

5号厅 70/70 字幕版/2D 68.00 选座购票
10:55

(预计12:49结束)

5号厅 70/70 国语/2D 48.00 选座购票
15:00

(预计16:54结束)

5号厅 70/70 国语/2D 48.00 选座购票
19:45

(预计21:39结束)

5号厅 70/70 国语/2D 68.00 选座购票
11:35

(预计13:40结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
16:20

(预计18:25结束)

1号厅 99/99 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
19:20

(预计21:25结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 68.00 选座购票
21:40

(预计23:45结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 68.00 选座购票
12:05

(预计13:52结束)

1号厅 99/99 3D字幕版/3D 53.00 选座购票
12:30

(预计14:39结束)

2号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
20:20

(预计22:29结束)

2号厅 140/140 国语/2D 68.00 选座购票
13:00

(预计15:20结束)

3号厅 140/140 3D字幕版/3D 53.00 选座购票
17:55

(预计20:15结束)

3号厅 140/140 3D字幕版/3D 53.00 选座购票
14:10

(预计16:05结束)

1号厅 99/99 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
15:40

(预计17:35结束)

3号厅 140/140 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
15:50

(预计17:21结束)

4号厅(双人厅) 56/56 国语/2D 48.00 选座购票
17:35

(预计19:06结束)

4号厅(双人厅) 56/56 国语/2D 48.00 选座购票
17:10

(预计19:31结束)

5号厅 70/70 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
09:25

(预计11:40结束)

1号厅 99/99 字幕版/3D 43.00 选座购票
12:20

(预计14:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 43.00 选座购票
14:50

(预计17:05结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 43.00 选座购票
17:20

(预计19:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 43.00 选座购票
18:40

(预计20:55结束)

2号厅 140/140 字幕版/3D 58.00 选座购票
19:50

(预计22:05结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 58.00 选座购票
21:10

(预计23:25结束)

2号厅 140/140 字幕版/3D 58.00 选座购票
22:20

(预计00:35结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 58.00 选座购票
09:30

(预计12:00结束)

7号厅 140/140 字幕版/3D 43.00 选座购票
10:15

(预计12:45结束)

3号厅 140/140 字幕版/3D 43.00 选座购票
11:50

(预计14:20结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 43.00 选座购票
12:50

(预计15:20结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 43.00 选座购票
14:40

(预计17:10结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 43.00 选座购票
15:35

(预计18:05结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 43.00 选座购票
17:30

(预计20:00结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 43.00 选座购票
18:20

(预计20:50结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 58.00 选座购票
20:15

(预计22:45结束)

11厅(激光厅) 156/156 字幕版/3D 58.00 选座购票
21:05

(预计23:35结束)

9号厅(DTS:X) 251/251 字幕版/3D 58.00 选座购票
22:40

(预计01:10结束)

6号厅 145/145 字幕版/3D 58.00 选座购票
09:35

(预计11:15结束)

4号厅(双人厅) 56/56 国语/2D 38.00 选座购票
11:20

(预计13:00结束)

8号厅 30/30 国语/2D 63.00 选座购票
12:00

(预计13:40结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 38.00 选座购票
13:55

(预计15:35结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 38.00 选座购票
15:50

(预计17:30结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 38.00 选座购票
16:50

(预计18:30结束)

8号厅 30/30 国语/2D 78.00 选座购票
17:45

(预计19:25结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 38.00 选座购票
18:45

(预计20:25结束)

8号厅 30/30 国语/2D 103.00 选座购票
19:40

(预计21:20结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 53.00 选座购票
20:40

(预计22:20结束)

8号厅 30/30 国语/2D 103.00 选座购票
21:35

(预计23:15结束)

10厅(激光厅) 221/221 国语/2D 53.00 选座购票
09:55

(预计11:25结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 38.00 选座购票
11:40

(预计13:10结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 38.00 选座购票
15:35

(预计17:05结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 38.00 选座购票
17:25

(预计18:55结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 38.00 选座购票
19:10

(预计20:40结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 53.00 选座购票
20:55

(预计22:25结束)

6号厅 145/145 字幕版/2D 53.00 选座购票
22:10

(预计23:40结束)

3号厅 140/140 字幕版/2D 53.00 选座购票
10:00

(预计11:37结束)

2号厅 140/140 字幕版/2D 38.00 选座购票
11:55

(预计13:32结束)

1号厅 99/99 字幕版/2D 38.00 选座购票
16:05

(预计17:42结束)

1号厅 99/99 字幕版/2D 38.00 选座购票
17:55

(预计19:32结束)

1号厅 99/99 字幕版/2D 38.00 选座购票
19:45

(预计21:22结束)

1号厅 99/99 字幕版/2D 53.00 选座购票
21:40

(预计23:17结束)

1号厅 99/99 字幕版/2D 53.00 选座购票
10:40

(预计12:20结束)

5号厅 70/70 国语/2D 48.00 选座购票
11:35

(预计13:40结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
16:10

(预计18:15结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
18:30

(预计20:35结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 53.00 选座购票
21:45

(预计23:50结束)

5号厅 70/70 2D字幕版/2D 53.00 选座购票
11:50

(预计13:59结束)

2号厅 140/140 国语/2D 38.00 选座购票
16:20

(预计18:29结束)

2号厅 140/140 国语/2D 38.00 选座购票
12:30

(预计14:01结束)

5号厅 70/70 国语/2D 38.00 选座购票
20:25

(预计21:56结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
13:05

(预计15:25结束)

3号厅 140/140 3D字幕版/3D 53.00 选座购票
17:50

(预计20:10结束)

3号厅 140/140 3D字幕版/3D 53.00 选座购票
20:50

(预计23:10结束)

4号厅(双人厅) 56/56 3D字幕版/3D 58.00 选座购票
13:25

(预计15:20结束)

6号厅 145/145 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
13:50

(预计15:45结束)

1号厅 99/99 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
14:00

(预计15:55结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
14:10

(预计16:05结束)

2号厅 140/140 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
14:20

(预计16:15结束)

5号厅 70/70 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
15:40

(预计17:35结束)

3号厅 140/140 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
16:30

(预计18:51结束)

5号厅 70/70 2D字幕版/2D 38.00 选座购票
19:05

(预计21:26结束)

5号厅 70/70 2D字幕版/2D 53.00 选座购票
14:10

(预计16:05结束)

2号厅 140/140 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
09:20

(预计11:09结束)

6号厅 145/145 配音版/2D 48.00 选座购票
11:25

(预计13:14结束)

6号厅 145/145 配音版/2D 48.00 选座购票
13:30

(预计15:19结束)

6号厅 145/145 配音版/2D 48.00 选座购票
15:35

(预计17:24结束)

6号厅 145/145 配音版/2D 48.00 选座购票
17:40

(预计19:29结束)

6号厅 145/145 配音版/2D 48.00 选座购票
19:45

(预计21:34结束)

6号厅 145/145 日语/2D 68.00 选座购票
09:40

(预计10:55结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
11:10

(预计12:25结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
12:40

(预计13:55结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
14:10

(预计15:25结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
15:40

(预计16:55结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
17:10

(预计18:25结束)

3号厅 140/140 国语/2D 48.00 选座购票
14:00

(预计15:55结束)

4号厅(双人厅) 56/56 2D字幕版/2D 48.00 选座购票
*电影放映前15分钟关闭售票
影院简介

   影城位于环球贸易中心三期商业楼E座的B1,F1,F3层,影城总面积约5000平方米,共有10个高规格放映厅,共计1412个座位。4个数胶放映厅,10个数字放映厅,4个放映厅可放3D立体影片。是完全按照五星级影院标准建造的多功能影城。 在影城的B1层共分布6个放映厅,均为标准厅,其中包括一个贵宾厅,并设有票房、卖品部及会员专区。1-6厅的银幕全部都是英国哈根尼斯1.4增易银幕,这种高清银幕在目前中国电影院市场的投入也是绝无仅有的。1-6厅的音响环绕采用的是美国JBL,功放是美国皇冠。这些设备代表了世界电影放映音响的最高水平。影厅座椅是由国内知名厂家为UME影城专门设计的,根据每个影厅银幕的尺寸,坡度,视角专门订制。 B14号厅是贵宾厅,共设有31个真皮电动座椅,在观影时可随意调整观影角度,使观众在观看电影时达到最佳的舒适效果。在贵宾厅还设有专门的贵宾休息区域,并配有男女化妆间,向观众免费提供数十种休闲食品及冷热饮,使贵宾厅观影的观众体会到不同的贵宾式服务。 


   营业时间:早8:30-23:00


   影厅介绍:影院拥有影厅10个 ,其中VIP1


   放映设备:支持胶片 数字 / 3D放映


   停车设施介绍:地下车库车位约3000个 购票可领取免费2小时停车券

 

影院特色
 • 交通信息
 • 影院服务
 • 周边设施
 • 免费停车
  地下停车场, 购票可领取免费2小时停车券
 • 3D眼镜
  3D眼镜免押金
 • 儿童票
  1.4m以下儿童半价,1.4m以上儿童正价减10元(需大人陪同)(需家长陪同)
 • VIP
  四号VIP厅有31个真皮电动座椅,可随意调整角度,免费提供数十种茶点果盘及冷热饮,以及独享的私密化妆间。
 • 情侣座
  各厅均有情侣座
 • 游戏厅
  游戏厅
 • 餐饮
  赛百味,华联超市,意大利冰激凌等;麻里麻里香锅、长野拉面、杭州小笼包、八膳炉端烧日式餐厅等。
 • 地铁
  5号线和平西桥站
 • 购物
  欧莱雅、雅诗兰黛、华联超市、资生堂等
路线信息

交通公交查询

 • 公交
 • 驾车
 • 步行
 • 起点:
 • 终点:
影卡查询
影卡充值
影卡激活
影卡合并
影卡兑换
广发专区
在线客服
站点公告
返回顶部