UME国际影城(双井店)

已有34286人购票
8.1
 • 详细地址 :朝阳区东三环中路双井桥北富力广场5楼
 • 影院电话 :010-59037171 / 010-59037373
更多信息 :
影院特色
路线信息
柜台购票查询
查看完整地图
 • 选座购票
 • 影院信息
选择影片
 • 7.3
 • 无双
  7.2
 • 李茶的姑妈
  8.4
 • 胖子行动队
  6.5
 • 悲伤逆流成河
  1.0
 • 找到你
  8.1
 • 新灰姑娘
  7.8
 • 帝企鹅日记2:召唤
  8.0
 • 嗝嗝老师
  6.6
 • 我的间谍前男友
  7.1
 • 宝贝儿
  7.5
 • 雪怪大冒险
  8.1
 • 无敌原始人
  7.7
 • 跨越八年的新娘
  9.3
选择时间
 • 10月18日星期四
 • 10月19日星期五
 • 10月20日星期六

注:看购福利提供的场次时间仅供参考,以影院公布信息为准。

放映时间 影厅 座位信息 语言/版本 售价(元)
09:20

(预计11:17结束)

4厅 186/186 字幕/2D 50.00 选座购票
11:30

(预计13:27结束)

4厅 186/186 字幕/2D 50.00 选座购票
13:40

(预计15:37结束)

4厅 186/186 字幕/2D 50.00 选座购票
14:40

(预计16:37结束)

巨幕10厅 360/360 字幕/2D 70.00 选座购票
15:50

(预计17:47结束)

4厅 186/186 字幕/2D 50.00 选座购票
16:50

(预计18:47结束)

巨幕10厅 360/360 字幕/2D 70.00 选座购票
18:00

(预计19:57结束)

4厅 186/186 字幕/2D 50.00 选座购票
19:05

(预计21:02结束)

巨幕10厅 360/360 字幕/2D 90.00 选座购票
20:15

(预计22:12结束)

4厅 186/186 字幕/2D 70.00 选座购票
21:20

(预计23:17结束)

巨幕10厅 360/360 字幕/2D 90.00 选座购票
22:25

(预计00:22结束)

4厅 186/186 字幕/2D 70.00 选座购票
09:30

(预计11:07结束)

3厅 136/136 国语/2D 50.00 选座购票
11:55

(预计13:32结束)

3厅 136/136 国语/2D 50.00 选座购票
13:40

(预计15:17结束)

9厅 125/125 国语/2D 50.00 选座购票
14:50

(预计16:27结束)

DTS:X 2厅 282/282 国语/2D 50.00 选座购票
16:05

(预计17:42结束)

9厅 125/125 国语/2D 50.00 选座购票
17:15

(预计18:52结束)

DTS:X 2厅 282/282 国语/2D 50.00 选座购票
18:30

(预计20:07结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
19:40

(预计21:17结束)

DTS:X 2厅 282/282 国语/2D 70.00 选座购票
20:55

(预计22:32结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
22:05

(预计23:42结束)

DTS:X 2厅 282/282 国语/2D 70.00 选座购票
23:15

(预计00:52结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
09:40

(预计11:16结束)

1厅 82/82 国语/2D 50.00 选座购票
09:50

(预计11:26结束)

8厅 121/121 国语/3D 55.00 选座购票
11:40

(预计13:16结束)

8厅 121/121 国语/3D 55.00 选座购票
14:20

(预计15:56结束)

3厅 136/136 字幕/3D 55.00 选座购票
16:10

(预计17:46结束)

3厅 136/136 字幕/3D 55.00 选座购票
18:00

(预计19:36结束)

3厅 136/136 字幕/3D 55.00 选座购票
19:50

(预计21:26结束)

3厅 136/136 字幕/3D 80.00 选座购票
21:40

(预计23:16结束)

3厅 136/136 字幕/3D 80.00 选座购票
10:00

(预计11:30结束)

9厅 125/125 国语/2D 50.00 选座购票
11:50

(预计13:20结束)

9厅 125/125 国语/2D 50.00 选座购票
15:25

(预计16:55结束)

8厅 121/121 国语/2D 50.00 选座购票
19:20

(预计20:50结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
21:10

(预计22:40结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
23:00

(预计00:30结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
10:15

(预计11:48结束)

6厅 135/135 国语/2D 50.00 选座购票
12:30

(预计14:03结束)

6厅 135/135 国语/2D 50.00 选座购票
14:45

(预计16:18结束)

6厅 135/135 国语/2D 50.00 选座购票
17:00

(预计18:33结束)

6厅 135/135 国语/2D 50.00 选座购票
19:15

(预计20:48结束)

6厅 135/135 国语/2D 70.00 选座购票
21:30

(预计23:03结束)

6厅 135/135 国语/2D 70.00 选座购票
10:30

(预计12:30结束)

5厅 107/107 国语/2D 70.00 选座购票
13:50

(预计15:50结束)

5厅 107/107 国语/2D 50.00 选座购票
15:30

(预计17:30结束)

5厅 107/107 国语/2D 50.00 选座购票
18:55

(预计20:55结束)

5厅 107/107 国语/2D 70.00 选座购票
11:15

(预计13:14结束)

1厅 82/82 字幕/2D 50.00 选座购票
13:30

(预计15:29结束)

1厅 82/82 字幕/2D 50.00 选座购票
15:40

(预计17:39结束)

1厅 82/82 字幕/2D 50.00 选座购票
20:00

(预计21:59结束)

1厅 82/82 字幕/2D 70.00 选座购票
22:15

(预计00:14结束)

1厅 82/82 字幕/2D 70.00 选座购票
13:30

(预计15:03结束)

8厅 121/121 国语/2D 50.00 选座购票
17:20

(预计18:53结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
14:10

(预计15:47结束)

4DX7厅 128/128 国语/2D 75.00 选座购票
16:15

(预计17:52结束)

4DX7厅 128/128 国语/2D 75.00 选座购票
18:20

(预计19:57结束)

4DX7厅 128/128 国语/2D 105.00 选座购票
20:30

(预计22:07结束)

4DX7厅 128/128 国语/2D 105.00 选座购票
22:40

(预计00:17结束)

4DX7厅 128/128 国语/2D 105.00 选座购票
17:50

(预计19:46结束)

1厅 82/82 字幕/2D 50.00 选座购票
20:35

(预计22:31结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
22:50

(预计00:46结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
09:05

(预计10:41结束)

4厅 186/186 国语/3D 45.00 选座购票
11:00

(预计12:36结束)

4厅 186/186 国语/3D 80.00 选座购票
12:50

(预计14:26结束)

4厅 186/186 国语/3D 80.00 选座购票
14:40

(预计16:16结束)

4厅 186/186 国语/3D 80.00 选座购票
16:30

(预计18:06结束)

4厅 186/186 国语/3D 80.00 选座购票
18:20

(预计19:56结束)

4厅 186/186 国语/3D 80.00 选座购票
20:10

(预计21:46结束)

4厅 186/186 字幕/3D 80.00 选座购票
22:00

(预计23:36结束)

4厅 186/186 字幕/3D 80.00 选座购票
09:15

(预计11:11结束)

5厅 107/107 字幕/2D 40.00 选座购票
13:15

(预计15:11结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
15:30

(预计17:26结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
19:20

(预计21:16结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
21:30

(预计23:26结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
09:25

(预计10:58结束)

8厅 121/121 国语/2D 40.00 选座购票
11:40

(预计13:13结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
13:55

(预计15:28结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
18:05

(预计19:38结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
20:15

(预计21:48结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
22:25

(预计23:58结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
09:30

(预计11:05结束)

1厅 82/82 国语/2D 40.00 选座购票
11:15

(预计12:50结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
09:40

(预计11:10结束)

3厅 136/136 国语/2D 40.00 选座购票
11:35

(预计13:05结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
13:25

(预计14:55结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
15:20

(预计16:50结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
17:15

(预计18:45结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
19:10

(预计20:40结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
21:05

(预计22:35结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
23:00

(预计00:30结束)

3厅 136/136 国语/2D 70.00 选座购票
09:50

(预计11:47结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 40.00 选座购票
10:50

(预计12:47结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
12:00

(预计13:57结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
13:00

(预计14:57结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
14:10

(预计16:07结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
15:10

(预计17:07结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
16:20

(预计18:17结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
17:20

(预计19:17结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
18:30

(预计20:27结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
19:30

(预计21:27结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
20:40

(预计22:37结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
21:40

(预计23:37结束)

4DX7厅 128/128 字幕/2D 105.00 选座购票
22:50

(预计00:47结束)

DTS:X 2厅 282/282 字幕/2D 70.00 选座购票
10:00

(预计11:37结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 50.00 选座购票
11:10

(预计12:47结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
12:25

(预计14:02结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 90.00 选座购票
13:35

(预计15:12结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
14:50

(预计16:27结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 90.00 选座购票
16:00

(预计17:37结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
17:15

(预计18:52结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 90.00 选座购票
18:25

(预计20:02结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
19:40

(预计21:17结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 90.00 选座购票
20:50

(预计22:27结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
22:05

(预计23:42结束)

巨幕10厅 360/360 国语/2D 90.00 选座购票
23:15

(预计00:52结束)

9厅 125/125 国语/2D 70.00 选座购票
10:10

(预计12:09结束)

6厅 135/135 字幕/2D 70.00 选座购票
12:20

(预计14:19结束)

6厅 135/135 字幕/2D 70.00 选座购票
13:00

(预计14:33结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
15:00

(预计16:33结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
16:10

(预计17:43结束)

8厅 121/121 国语/2D 70.00 选座购票
19:00

(预计20:33结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
20:55

(预计22:28结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
16:55

(预计18:32结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
22:55

(预计00:32结束)

1厅 82/82 国语/2D 70.00 选座购票
17:40

(预计19:40结束)

5厅 107/107 字幕/2D 70.00 选座购票
*电影放映前15分钟关闭售票
影院简介

   UME国际影城(双井)是华星影城在北京CBD打造的又一高规格电影院,于20087月底开业。位于东三环中路 双井桥北富力广场。 新揭幕的UME国际影城(双井店)位于北京富力广场5-6层,营业面积6000多平方米,共有10个放映厅,可容纳1700多人同时观影。内设卖品部、电影玩具店、咖啡厅、会员服务区等辅助设施,更有新增亮点:售票处103寸超大型液晶电视;明星手模及签名墙;互动式电子海报播出系统;会员自助出票机,会员专享选座,购票,取票一站式服务;首轮数字立体放映设备,还将继“华星”引进国产激光放映设备后,在双井店也同时推行该放映技术。 UME集团(全国唯一的旗下全部都是五星级影院的集团)现有的七家影院年票房可达一亿四千万,UME的经营目标是将UME国际影城(双井店)打造成该集团旗下第二个排名全国前十位的影院。

 

 

   设施和服务:

 

   营业时间:早9:00-23:00

 

   影厅介绍:影院拥有影厅9

 

   放映设备:支持胶片 数字 / 3D放映

 

   停车设施介绍:地下车库约500个 购票可领取3小时免费停车券

影院特色
 • 交通信息
 • 影院服务
 • 周边设施
 • 免费停车
  购票可领取3小时免费停车券
 • 3D眼镜
  3D眼镜免押金
 • 儿童票
  1.4m以下儿童半价,1.4m以上儿童正价减10元(需大人陪同)(需家长陪同)
 • DMAX
  中国巨幕DMAX
 • 游戏厅
  4层有大玩家电玩城
 • 餐饮
  商场1层有辛巴克 4层有麻辣诱惑8层有汉拿山等
 • 地铁
  10号线双井站
 • 购物
  富力广场屈臣氏、AMAMI、COACH 卡地亚、香奈儿、GUCCI
路线信息

交通公交查询

 • 公交
 • 驾车
 • 步行
 • 起点:
 • 终点:
影卡查询
影卡充值
影卡激活
影卡合并
影卡兑换
广发专区
在线客服
返回顶部